Helse, Miljø, Sikkerhet og Kvalitet


Vi skal ha et HMS – system som ivaretar kravene til en positiv utvikling av arbeidsmiljøet og som tar vare på det ytre miljø. Dette for å ta vare på og utvikle den menneskelige ressurs og ikke skade våre omgivelser

HMS -perm og HMS -håndbok utgjør vårt HMS -system og er retningsgivende for arbeidet med å sikre og kontinuerlig forbedre vår innsats innenfor helse, miljø og sikkerhet. HMS inngår i bedriftens kvalitetssystem.
Manualen er utarbeidet iht kravelementene i ISO 9001 og krav gitt i internkontrollforskriften.

Vi legger stor vekt på å jobbe papirløst, dette kombinerer vi med kvalitetssikring og HMS i vår nettportal.


Rimelige priser ved effektivitet uten å påvirke punktene over.